Information till föreningar angående covid-19

Vi vet att många föreningar står inför stora utmaningar nu på grund av situationen kring coronaviruset covid-19 och vi vill gärna vara ett stöd till föreningar under denna tid.

Här hittar ni information om åtgärder som vi har beslutat om för att minska den negativa påverkan av coronapandemin på föreningar. Vi har också sammanställt information från Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbundets arbete för att stötta föreningar och ge finansieringsmöjligheter.

Stöd som Eslövs kommun ger till föreningar

Aktivitetsstöd

Den 24:e mars skickade kommunen ut information till idrotts- och fritidsföreningar angående Kultur och Fritids arbete med stöd till föreningar. Denna inkluderade att vi har beslutat att de totala bidragen som delas ut 2021 kommer att vara samma som 2020 oavsett hur många aktiviteter som genomförts under året. Bidraget kommer därför vara baserat på rapporterade aktiviteter för 2019 inte 2020.

Lokaler och anläggningar

Eslövs kommunfullmäktige har nu tagit beslutet att erbjuda nolltaxa för träning i kommunens lokaler och anläggningar samt hyreskompensation för de föreningar som hyr i externa lokaler för april och maj månad. De föreningar som hyr lokaler som inte ägs av kommunen ska få utökat ekonomiskt stöd. Läs mer här: Stöd till föreningar med anledning av covid-19

För att underlätta för föreningar att kunna fortsätta driva sin verksamhet försöker vi även utöka möjligheten till utomhusträning. Vi har öppnat flera gräsplaner tidigare än planerat och jobbar med att anpassa dem till flera föreningars behov för att möjliggöra utomhusträning. Vi har också ändrat avbokningsregler så att föreningar kan avboka när som helst utan kostnad.

Kontakta oss!

Vi anser att det är viktigt att få en dialog mellan föreningar och kommunen kring situationen med coronaviruset covid-19. Så om ni har frågor eller funderingar kring detta, eller vill uppdatera oss om er förenings situation, får ni gärna kontakta oss.

Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbund

Stödpaketet till idrotten

Den 20:e mars meddelande regeringen att idrottsrörelsen skulle få ett akut stödpaket till på 500 miljoner för att kompensera för intäktsbortfall på grund av inställda evenemang, tävlingar och så vidare. Ansvaret för fördelning av dessa medel ligger vid Riksidrottsförbundet (RF). Tillsammans med en referensgrupp av tio specialidrottsförbund (SF) tar RF fram principer för fördelning av medlen under tiden i väntan för det slutgiltiga beslutet från regeringen. Ni kan hitta deras förslag till principer för ekonomiskt stöd till idrotten här.

Om ni har frågor kring detta kan ni ta kontakt med era specialidrottsförbund eller RF för vad som gäller för just er verksamhet.

Arbetet i gång med hur regeringens krispaket ska fördelas; 500 miljoner kronor i akutstöd till idrotten.

Stöd för barn- och ungdomsidrotten

Den 30:e mars beslutade RF att föreningar ska kunna söka stöd för att fortsätta med sin verksamhet under tiden för restriktioner på grund av corona, till ex. att lättare kunna ställa om till utomhusaktiviteter eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet. Det ska gå att söka stöd för detta tidigast från v.16. Stödet går att söka i samråd med föreningens konsulent på RF-SISU Skåne. Kontakta dem för mer information. Läs mer här: Föreningar kan få stöd för anpassad verksamhet under corona krisen, RF; Nytt stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen, RF-SISU Skåne

Tidigare i mars gick RF också ut med beslutet att det lokala aktivitetsstödet till barn och ungdomsföreningar för 2020 kommer att vara lika stort som 2019 oavsett om antal aktiviteter minska. Idrottsföreningar ska inte drabbas av att ställa upp.

Andra finansierings möjligheter för föreningar:

Blixtstödet, Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne har infört något som kallas för Blixtstöd som är ett ekonomiskt stöd riktad till föreningar och organisationer som vill utveckla initiativ som skapa gemenskap i våra lokalsamhällen. Detta kan inkludera att underlätta för dem som drabbas hårt av coronaviruset, erbjuda hjälp eller aktivering i vardagen eller något som gör en positiv skillnad för någon annan. Läs mer om stödet och ansök via Sparbanken Skånes hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window