Ditt lov, du bestämmer!

Är du mellan 13-15 år och går i högstadiet i Eslövs kommun? Har du en idé för en aktivitet eller ett evenemang för unga som du vill ska hända i Eslöv? Då har du hamnat rätt!  

Ditt lov är en medborgarbudget där högstadieelever får ta fram och rösta på förslag för lovaktiviteter för unga i Eslöv. Förslagen kan få upp till 50 000 kronor för att genomföras, eller pengar kan fördelas mellan flera förslag. Det kan vara allt från prova på paddel, ett läger, musik workshop, aktivitetsdag, föreläsningar och mycket mer. Använd din fantasi! Vi kommer att samla in förslag fram till 15 september.

Alla förslag som blir godkända kommer att vara med i en omröstning där du får bestämma vad pengarna ska användas till genom att rösta på de aktiviteterna du tycker ska genomföras. Omröstningen är öppen mellan 20 och 30 september.

De förslag som får flest röster kommer att genomföras under höst- och/eller jullov 2021.

Har du en idé men behöver hjälp med att utveckla den, hur mycket det skulle kosta och kolla så att den uppfyller kriterierna? Kontakta gärna Rebecca Stewart på 072-155 46 52 eller rebecca.stewart@eslov.se.

Kriterier för förslag

  • Det ska vara en eller några återkommande aktiviteter eller evenemang för unga i Eslöv.
  • Aktiviteten ska genomföras under höst- och/eller jullovet under år 2021.
  • Aktiviteten ska vara gratis och rikta sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • Aktiviteten ska inte kosta mer än 50,000kr.
  • Aktiviteten ska anpassas till rådande restriktioner till följd av coronapandemin
  • Alla ska behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta
  • Aktiviteten får inte strida mot kommunallagen eller andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra. Den får heller inte strida mot svensk lagstiftning, t.ex. genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etc.

Vi kommer också ta hänsyn till om aktiviteterna främjar allas möjlighet att delta – flickor, pojkar och unga med annan könsidentitet. Vi tittar på inkludering – om aktiviteten gör så att barn och unga med olika social bakgrund kan träffas. Vi bedömer också ansökningar utifrån geografisk spridning, ålder och hur tillgänglig aktiviteten är. Allt för att så många barn som möjligt ska ha något roligt att göra under loven!

Bakgrund

Under pandemin är det många barn och unga som inte kunnat vara lika aktiva som vanligt. Därför har regeringen beslutat att stötta kommuner ekonomiskt för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Som en del av detta vill Eslövs kommun ge högstadieelever möjlighet att ta fram förslag för lovaktiviteter under 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window