Lekplatser

Lek och rörelse är viktigt för barn och deras utveckling. Under 2018 och 2019 rustar vi upp och bygger nya lekplatser för våra yngsta medborgare.

Hällans nya lekplats invigs i slutet av november 2018. Ungefär samtidigt går arbetet med rivning av lekplatsen i Billinge igång och den nya lekplatsen väntas stå klar till årsskiftet. En ny lekplats börjar anläggas på Bäckdala under våren 2019, och lekplatsen i Stockamöllan får nya lekredskap.

Säkerhet och underhåll

Eslövs kommun arbetar i dag aktivt med underhåll och upprustning av våra lekplatser för att de ska vara en säker och rolig miljö för våra barn.
För den årliga säkerhetsbesiktningen anlitar kommunen en extern besiktningsman. Utöver detta utför vi kontinuerligt reparationer, klottersaneringar eller annat underhåll för att lekplatserna ska fortsätta att fungera för många barn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window