Gräva och schakta i kommunens mark

För att få gräva i kommunens mark, som i till exempel gator och parker, måste du göra en ansökan om grävtillstånd. Du kan också behöva göra en trafikanordningsplan, TA-plan. Tänk på att göra din ansökan i god tid innan arbetet ska påbörjas.

Varning för vägarbete - skylt A20För att reglera hela processen kring grävningar i allmän platsmark med ansökan om tillstånd, syn av befintliga förhållanden, återställning av ytorna och slut- och garantibesiktningar använder Eslövs kommun ”Grävbestämmelser för allmän plats”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window