Vägföreningar och vägsamfälligheter

De gator och vägar som inte Eslövs kommun eller Trafikverket har hand om kan en vägförening eller vägsamfällighet ansvara för istället.

Vägföreningar eller vägsamfälligheter kan söka ekonomiskt bidrag för drift och underhåll, vägbidrag. Ansökan om bidrag ska ha inkommit senast den 30 april varje år. Vi behöver en ny ansökan för varje tillfälle. För att få bidrag krävs att

Ansök om bidrag för underhåll av väg

Vad är skillnaden på vägförening och vägsamfällighet?

Det är gamla benämningar och lagligt är det ingen skillnad numera. Förenklat kan man säga att en vägförening finns i tätorter, medan vägsamfällighet finns på landsbygden.

Vem är väghållare?

Trafikverket listar vem som är väghållare för vilken väg. När du kommer till kartan på Trafikverkets hemsida, välj Väghållare i det övre högra hörnet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window