Hjälp oss att utveckla trafiken och resandet i Eslövs kommun

Just nu håller vi på att kartlägga trafiksystemet och resandet för att hitta saknade länkar, fel och brister. Vi vill gärna ha dina synpunkter på vad vi kan göra för att förbättra din vardag.

Under hösten 2021 genomförde vi en undersökning av trafiken och resvanor. Undersökningen bestod av två delar. En enkät om resvanor och en karta för att samla in synpunkter eller förslag på trafiksystemet i kommunen.

På enkäten kom det in runt 500 svar, i kartan lämnades drygt 170 synpunkter och förslag in på trafiknätet.

Arbetet med en trafikstrategi och trafikplan går nu vidare.

Flygbild av en rondell med bilar

Foto: Christoffer Borg Mattisson

Förslag kan tas med i trafikplan

Alla synpunkter vi får in kommer vi att utvärdera och prioritera. Synpunkter som vi har möjlighet att genomföra tar vi vidare i vårt arbete med en trafikplan för Eslövs tätort, Marieholm och Löberöd. I dessa orter har vi huvudmannaskap och kan bestämma över vägar och gator. Här är vi väghållare, och är ansvariga för drift, underhåll och investeringar.

I resten av vägnätet i kommunen gäller enskilt huvudmannaskap. Detta innebär att det är andra som är väghållare, till exempel Trafikverket, samfälligheter eller vägföreningar. Där kan vi arbeta för att dina synpunkter ska leda till åtgärd, men vi kan inte ta beslut att de ska genomföras.

Du kan lämna synpunkter på alla vägar och gator i kommunen, men bara synpunkter på vägar där kommunen är väghållare kan tas med i arbetet med trafikplan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window