Öslöv

Gatubelysningen i Öslöv kommer att byggas om och ersättas med ny modern belysning. Antalet stolpar kommer inte att förändras. Arbetet planeras att genomföras i december 2021 eller januari 2022 beroende på vädret.

Under korta perioder under ombyggnaden kan det hända att en del stolpar är ur funktion. Även framkomligheten kan bli lite begränsad under ombyggnaden.

Anledningen till förändringen är att belysningen är föråldrad och klarar inte Trafikverkets säkerhetskrav.

Gula markeringar på kartan är belysningsstolpar som kommer rivas och ersättas av nya. De gröna kommer att renoveras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window