Kärrstorp

Med start i månadsskiftet januari/februari 2021 kommer gatubelysningen längs med Kärrstorpsvägen (väg 1312) att plockas bort och bytas ut. Anledningen till förändringen är att belysningen är uttjänt och de gamla trästolparna riskerar att falla ner.

På en del av sträckan (gulmarkerad) ersätts belysningen med en ny anläggning. Befintlig belysning kommer att vara kvar så länge det är möjligt, fram tills de nya belysningsstolparna är på plats.

På en del av sträckan (grönmarkerad), cirka 600 meter nordost från Pingmöllan, rivs befintlig belysning och ersätts inte.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window