Fastighetsägares ansvar

Eslövs kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för trafikanternas säkerhet. Som fastighetsägare har du ansvar för att hålla trottoaren städad och halkfri. Det får inte heller hänga ut växter över trottoaren som skymmer sikten.

Tillsammans hjälps vi åt att öka trafiksäkerheten och skapa en säker och trevlig miljö i kommunen. Som fastighetsägare behöver du tänka på:

  • Håll gångbanan fri från ogräs och annan växtlighet. Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara en trottoar. Om gångbanan inte är tydligt avskild har du ändå ansvar för ett område tre meter ut från fastigheten. Även tillfarten mellan körbana och fastighet är ditt ansvar.
  • Sopa upp och ta bort skräp och vintergrus när det är dags för det. Här kan du läsa om när vi kommer och sopar vintergruset.
  • Skotta bort snö och se till att gångbaneutrymmet inte är halt. Här kan du läsa om hur vi gör vid snö. 
  • Ta upp skräp, stenar, grus och ogräs som finns utanför din fastighet, men tänk på att du inte får flytta det från gångbanan till körbanan utanför, eller spola eller sopa ner det i rännstenar eller rännstensbrunnar. Underlätta i stället för regnvattnet att rinna ner i rännstensbrunnarna genom att hålla dem fria från skräp och löv.
  • Håll sikten fri från växtlighet. Läs mer här om hur buskar och träd ska hanteras.

Kvinna som skottar trottoar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window