Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld kan påverka hela din livssituation. Det kan vara svårt att själv se en väg ur våldet, ofta kan du uppleva många dubbla känslor och du kan känna dig ensam och rädd.

Du är inte ensam, kontakta oss på kommunen via Kontaktcenter, 0413-620 00. Vi hjälper dig. Du har rätt att leva ett liv fritt från våld!

Du som har svårt att kontrollera din ilska behöver också hjälp.

Svårt att hantera din ilska?

Det är viktigt att tänka på att våld kan förekomma i alla nära relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Kvinnor och barn är i klar majoritet bland dem som utsätts för våld, men även män kan drabbas. Våld förekommer också i nära hbtqi relationer och bristen på kunskap från omgivningen kan bidra till en ökad utsatthet.

Vad menas med nära relation?

Med närstående menas varje person som den våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan vara en partner, föräldrar, syskon, barn och barnbarn. Det kan också gälla personer som den våldsutsatta har eller har haft en förtroendefull relation till, exempelvis från personer man är beroende av som ger vård och omsorg. Bedömningen om vem som kan beaktas som närstående görs i varje enskilt fall.

Kännetecken

Starka känslomässiga band

Våld i nära relation kännetecknas av att man blir utsatt av någon som man har starka känslomässiga band till. Denna känslomässiga koppling är det som gör det så svårt att hantera, sortera och förstå alla sina känslor. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är våld i en nära relation. Då är det viktigt att tänka på att, allt våld är inte fysiskt!

Är du eller någon anhörig utsatt för våld?

Där ingen ser

Våldet sker vanligtvis där ingen ser det, som i hemmet, och det kan öka i allvarlighet och intensitet ju längre relationen pågår. Personer som utsätts tvingas anpassa sig till en vardag som präglas av våld. Det leder ofta till isolering och ökat beroende av utövaren. Även i en relation som präglas av våld finns ibland bra stunder, dessa gör att man ofta bibehåller ett hopp om att det ska bli bättre.

Definitioner av våld

Olika teoretiska beskrivningar och mekanismer av våldsprocessen

Stöd och hjälp utifrån dina behov

När du kontaktar kommunens Kontaktcenter, 0413- 620 00, blir du kopplad till personer som är specialiserade på våld och hot och som kan ge dig stöd och hjälp.

Vi erbjuder dig:

  • Stöd för att du ska kunna förändra din situation
  • Praktisk hjälp och skydd i en akut situation
  • Ekonomisk hjälp

Tryggt att veta om oss på kommunen

  • Vi har sekretess
  • Besöken är kostnadsfria
  • Vi har möjlighet att anlita tolk

Du som bor i Eslövs kommun kan också vända dig till Kriscentrum Mellersta Skåne. Verksamheten är en öppen och kostnadsfri professionell samtalsmottagning med tidsbeställda besök som tar emot både vuxna och barn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window