Våld i nära relation

Med våld i nära relationer menas våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre, eller har barn tillsammans med denne. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Stöd till barn som upplevt våld

Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd.

Läs mer om stöd till barn som upplevt våld

Olika slags våld

Våldet kan ta olika former, som exempelvis:

  • Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som uppfattas som obehag, orsakar fysisk smärta eller skadar dig.
  • Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot din vilja.
  • Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människovärde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.
  • Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen drabbas av om någon bryter mot hederskodexen som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.

Ingen har rätt att använda våld mot dig eller hota dig. Varken den du lever med eller någon annan i din närhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window