Våld och hot

Eslövs kommun ska verka för en trygg kommun där mänskliga rättigheter gäller för alla oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och etniskt eller religiös tillhörighet.

  • Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
  • Samverkansformer ska utvecklas mellan socialtjänst, skola och barnomsorg.
  • Öka kunskapen och utveckla stödet till våldsutsatta samt barn som bevittnar våld.
  • Öka kunskapen om våld som sker i samkönade relationer.
  • Förbättrad kunskap och arbetssätt för de som utövar våld och barn som bevittnar våld ska öka och bli tillgängligare
  • Utveckla samverkan med andra myndigheter och civilsamhället

Eslövs kommuns riktlinjer i arbetet mot våld i nära relation 2019-2023

Eslövs kommuns handlingsplan i arbetet mot våld i nära relation 2019-2023

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window