Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Varningssystemet omfattar information i radio och TV och i vissa fall även utomhusvarningssystemet kallat Hesa Fredrik.

VMA i radio, TV och via SMS

Regeringen har slagit fast att radio och television är de primära kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Ett VMA sänds alltid i radio och TV, men vid vissa tillfällen kompletteras varningen genom att ljudsändare utomhus används. Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.

Sedan 2017 kan räddningstjänsten även begära att varnings-sms ska skickas till mobiler, som befinner sig i ett visst område, för att varna personer.

VMA i varningssystem utomhus – Hesa Fredrik

Varningssystemet utomhus består av totalt ca 4 500 ljudsändare som är installerade i de flesta större tätorter i Sverige samt inom särskilda områden runt våra kärnkraftverk. Ljudsändarna kan användas för varning vid alla typer av faror och sitter vanligtvis monterade på hustak på offentliga byggnader.

Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus mellan.

VMA-systemet testas fyra gånger per år

Det är den kommunala räddningstjänsten som sköter om drift och underhåll av VMA-systemet.

Varje kvartal prövas systemet för att kontrollera den tekniska utrustningen, samt öva de personer som hanterar utomhusvarningssystemet. Provet görs också för att befolkningen ska höra och lära sig att känna igen signalen.

De fyra tillfällena då varningssystemet prövas är alltid den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Tiden är alltid klockan 15.00. Klockan 15.05 avslutas provet med signalen ”Faran över”.

Läs mer om VMA-systemet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window