Information vid en kris

Vid en allvarlig händelse eller kris publicerar kommunen i första hand information på hemsidans startsida som nyheter. Kommunens officiella Facebook-sida används också som komplement. Kommunen och andra myndigheter har också möjlighet att sända ut meddelanden via Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Utbildningsradio, med flera kanaler.

Lyssna på Sveriges Radio P4
Sveriges Radio P4 har ett särskilt uppdrag att sända ut information i en krissituation, så se till att du har möjlighet att lyssna på radio om en kris skulle uppstå. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), bryter sändningarna om det är omedelbar fara för liv, egendom eller miljö.

Annan krisinformation
113 13 är ett nationellt informationsnummer som ska förmedla information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa dit för att lämna information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten drivs av SOS Alarm.

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Den motsvarar 113 13 men inriktas sig på information via webb och sociala medier.

Krisapp i mobilen
Krisinformation.se har också en app för mobiltelefoner. Via appen kan du bland annat få varningar från SMHI och trafikmeddelanden från Trafikverket.

Tidningar, radio och TV och sociala medier
Medierna har stort genomslag vid olika händelser, som till exempel olyckor och större väderhändelser och rapporteringen är snabb. I sociala medier går det ännu snabbare och det är viktigt att vara uppmärksam på att risken för att rykten och felaktig information sprids är stor. Var kritisk och försök undvika att själv dela och sprida rykten och felaktig information.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window