Coronaviruset och covid-19

Senaste nytt från Folkhälsomyndigheten, Region Skåne, Eslövs kommun och andra viktiga källor kring coronaviruset och covid-19. 

1177 Vårdguiden är hårt belastad. Om du inte är sjuk eller har allvarliga symptom på att du drabbats av viruset, se istället 1177 Vårdguiden eller ring 113 13.

Eslövs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset och covid-19. Krisledningen träffas flera gånger i veckan och fattar löpande beslut om hur kommunen ska agera.

Lägesbild för covid-19 i Skåne

De senaste nyheterna om pandemin

Inga fler smittade på våra äldreboenden

Vem ansvarar var för att vi håller rätt avstånd?

Tre på äldreboende i Eslöv har testats positivt för covid-19

Fortsätt arbeta hemma om det finns möjlighet Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Detta bidrar till minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken och underlättar för de som måste ta sig till arbetet.

Allmän information om testning Det finns två olika typer av tester vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar. Via länken kan du läsa mer om vad som gäller.

Uppdaterade föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen från Folkhälsomyndigheten som gäller från den 7 juli

Ny lag ska förhindra smittspridning på serveringsställen

Vissa riskgrupper kan få sjukpenning i förebyggande syfte

Nya allmänna råd inför sommarens resor

Hjälp och stöd för dig som utsatts för våld eller känner oro för någon i din närhet

Frågor och svar om sekretess kring smittade personer

Aktiviteter i coronatider

Fler nyheter om coronaviruset

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window