Coronaviruset och covid-19

Senaste nytt från Folkhälsomyndigheten, Region Skåne, Eslövs kommun och andra viktiga källor kring coronaviruset och covid-19. 

1177 Vårdguiden är hårt belastad. Om du inte är sjuk eller har allvarliga symptom på att du drabbats av viruset, se istället 1177 Vårdguiden eller ring 113 13.

Eslövs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring coronaviruset och covid-19. Krisledningen träffas flera gånger i veckan och fattar löpande beslut om hur kommunen ska agera.

Lägesbild för covid-19 i Skåne

De senaste nyheterna om pandemin

Förslag om att besöksförbudet på särskilda boenden ska upphöra

Två medarbetare på skolor har testats positivt för covid-19

Alla patienter har kunnat lämna kohortavdelningen

Vi har inte längre någon smitta på våra vård- och omsorgsboenden

Hjälp och stöd för dig som utsatts för våld eller känner oro för någon i din närhet

Frågor och svar om sekretess kring smittade personer

Aktiviteter i coronatider

Fler nyheter om coronaviruset

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window