Trygghetsvandring i centrala Eslöv

Du som bor, arbetar eller på annat sätt verkar i Eslöv är välkommen på trygghetsvandring i Eslövs stadskärna. Nytt för i år är att trygghetsvandringen genomförs såväl fysiskt som digitalt.

Eslövs kommun genomför trygghetsvandringar i syfte att identifiera vad i miljön som upplevs som otryggt, vad som behöver åtgärdas och vad som bör värnas och förstärkas.

Du som bor och verkar i Eslövs kommun har störst kunskap om området och dina kunskaper är viktiga att ta tillvara.

Var ska vi vandra?

Området som vi ska vandra i sträcker sig från Badhusparken i norr till Stadsparken och Medborgarhuset i söder. Genom att undersöka exempelvis belysning, buskage, trafikstråk, skadegörelse och nedskräpning kan vi tillsammans identifiera platser som upplevs otrygga och gemensamt föreslå lämpliga åtgärder. Under vandringen lämnas förslag på vad som behöver förändras för öka trivseln i området.

Syftet med vandringen är att få in synpunkter på hur du uppfattar olika platser i centrala Eslöv, till exempel Badhusparken, Stora torg, Järnvägsstationen, Stationsgränd, Malmgatan, Kanalgatan, Storgatan, Stadsparken och området kring Medborgarhuset.

Delta i den fysiska trygghetsvandringen den 2 december

Välkommen att delta i trygghetsvandring i Eslövs stadskärna torsdagen den 2 december kl. 17.30–19.00. Vi kommer att dela in oss i grupper och vandra runt till de olika platserna där du kan lämna dina synpunkter. Du får möjlighet att ge dina synpunkter och ställa frågor om trivsel och trygghet med politiker och tjänstemän i Eslövs kommun, kommunpolisen och räddningstjänsten.

Anmälan till den fysiska trygghetsvandringen den 2 december öppnar 18 november.

Anmäl dig till trygghetsvandringen den 2/12 här!

Du kan även vandra på egen hand eller digitalt

Självklart kan du genomföra trygghetsvandringen digitalt hemma vid din dator eller så vandrar du på egen hand och markerar ut vilka platser du gillar, vilka som kan utvecklas och vilka som känns otrygga på din telefon eller surfplatta.

Det kan gälla trafik, belysning, buskage, andra skrymmande platser. Den digitala trygghetsvandringen kan du göra när som helst mellan den 18 november och 17 december. Din kunskap om området och dina erfarenheter är viktiga att ta tillvara på.

Klicka här för att komma till den digitala trygghetsvandringen

Vad ska trygghetsvandringen resultera i?

Eslövs kommuns trygghetsvandringar är ett sätt att ge dig möjlighet att påverka miljön du lever och vistas i. Alla synpunkter kommer att gås igenom, analyseras och sammanställas i en åtgärdsplan som publiceras på kommunens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window