Kamerabevakning

Eslövs kommun använder kameror för att bevaka och skydda flera av våra kommunala fastigheter.

Kamerorna är även kopplade till bevakningsbolaget som hjälper kommunen att förhindra skador samt förebygga skador eller att brott sker. Kamerabevakning används främst i brottsförebyggande syfte.

Kommunen använder kameror utanpå och i egna byggnader, till exempel vid skolor, för att förhindra och upptäcka skadegörelse.

Det krävs överlag tillstånd för att bevaka med kamera och det finns en omfattande lagstiftning som bestämmer hur det går till. Den viktigaste lagen handlar om att skydda den personliga integriteten vid kamerabevakning.

Mer information

Så här arbetar vi med optisk kamerabevakning – Eslövs kommun (eslov.se)

Här kan du läsa mer om hur Eslövs kommun behandlar dina personuppgifter.

Kamerabevakning på Stora torg

Polisen har en övervakningskamera i drift på Stora torg i Eslöv.

Syftet med kameran är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på platsen. Polisen kan använda kameran live eller vid behov komma åt det inspelade materialet efteråt, till exempel vid en brottsutredning.

Kameraövervakningen är ett komplement till polisens övriga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window