Rådet för hälsa och trygghet

Inom den kommunala förvaltningen finns Rådet för hälsa och trygghet som leds av kommunstyrelsens ordförande.

Rådet består av ledande politiker från majoriteten och oppositionen, tjänstemän från kommunen, representanter från räddningstjänst och polis samt representanter från flera funktionsnedsättningsorganisationer.

Inom rådet delges information kring arbetet i kommunen kring hälsa och trygghet och en dialog mellan de olika aktörerna förs. Rådet deltar bland annat vid trygghetsvandringar ute i våra bostadsområden och arbetar för en god folkhälsa.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window