Brottsförebyggande arbete

Vi har en stor medvetenhet och ett stort engagemang i det förebyggande säkerhetsarbetet och också i arbetet mot den organiserade brottsligheten.

”Örat mot marken”

I samverkansgruppen ”Örat mot marken” arbetar Eslövs kommun tillsammans med polis, räddningstjänst och bevakningsbolag långsiktigt för att skapa ett tryggare Eslöv. Som förebild för gruppens arbete står ett motsvarande projekt vid stadsdelen Rosengård i Malmö.

I gruppen ingår personal från kommunledning, verksamhetschefer vid flera av de kommunala förvaltningarna, personal från kommunala bolag och representanter från polis, räddningstjänst och bevakningstjänst.

Gruppen träffas varje vecka för att kunna utbyta erfarenheter och diskutera hur parterna gemensamt ska kunna samordna sina insatser för att öka tryggheten.

Rådet för hälsa och trygghet

Inom den kommunala förvaltningen finns också Rådet för hälsa och trygghet som leds av kommunstyrelsens ordförande och har månadsvis möten.

Rådet består av ledande politiker från majoriteten och oppositionen, tjänstemän från kommunen, representanter från räddningstjänst och polis samt representanter från flera handikapporganisationer.

Rådet genomför bland annat trygghetsvandringar ute i våra bostadsområden och arbetar för en god folkhälsa och minskad skadegörelse.

Samverkansavtal med polisen

Eslöv undertecknar tillsammans med närpolisen i Eslöv ett samarbetsavtal vars syfte är att minska brottsligheten och öka tryggheten i hela Eslövs kommun.

Samarbetsavtalet gäller för ett år i taget. Överenskommelsen är framtagen utifrån en gemensam problembild och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

För att nå framgång i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten i Eslöv krävs att samhällets alla aktörer samarbetar. Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet. För att överenskommelsen ska få avsedd effekt krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window