Sommarläger för unga anhöriga

Varje år arrangeras läger för unga anhöriga som har en förälder med en minnessjukdom. Det är Alzheimerfonden som finansierar lägerverksamheten och de genomförs i samverkan med ett antal olika kommuner i bland annat Skåne.

Eslövs kommun har under åren 2016-2019 varit medarrangör i totalt fem av dessa läger.

Om deltagandet

Deltagandet är kostnadsfritt. Alzheimerfonden står för kost, logi och resa. På lägret får du som ung anhörig stöd från specialister på demenssjukdomar och anhörigfrågor. Du får också möjlighet att knyta värdefulla kontakter med jämnåriga i samma situation.

Mer om lägerverksamheten hittar du på Alzheimerfondens webbplats

För mer information välkommen att kontakta:

Camilla Marcusson
Samordnare stöd till anhöriga
0413-620 22
camilla.marcusson@eslov.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window