Anhörigcirkel – Missbruks- och beroendeproblematik

Är du anhörig till en person med missbruks- och beroendeproblem och vill delta i en anhörigcirkel?

Genom att delta i vår anhörigcirkel får du som möjlighet att träffa andra i en liknande situation som din. Varje träff har ett tema och vi utgår tillsammans från ett strukturerat arbetsmaterial som ska ge dig möjlighet att reflektera över din egen hälsa och ditt eget välbefinnande som anhörig.

Träffarna är öppna för dig som bor i Eslövs kommun eller har en närstående boende i Eslövs kommun att anmäla ditt intresse. Gruppen består av sex till åtta personer och vi träffas vid sex tillfällen. Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Ny cirkel startar vid intresse och antalet platser är begränsade.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window