Case manager

Case manager utgår från brukarens egna mål för förändring och inkludering av viktiga personer i sitt nätverk. Genom att samordna viktiga aktörer får brukaren en bättre överblick över sin livssituation.

Case managern kan ge stöd med att:

  • Kartlägga livssituationen för att se vilka insatser det finns behov av samt skapa en bättre överblick.
  • Hitta de mål och delmål brukaren vill arbeta mot.
  • Kontakta berörda myndigheter som behövs för att uppnå målen
  • Bjuda in till en resursgrupp med viktiga aktörer från brukarens nätverk som behövs för att uppnå målen.

Stödet kräver inget biståndsbeslut och ges under begränsad tid.

Vid intresse kontakta biståndshandläggare inom socialpsykiatrin på telefon 0413-620 00

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window