Rehabilitering

Kommunen bedriver rehabilitering för dig som fyllt 20 år och på grund av funktionsnedsättning och/eller omvårdnadsbehov inte själv eller med hjälp av assistans kan ta dig till primärvårdens rehabilitering.

Rehabiliteringsbehovet utreds och bedöms av fysioterapeut och arbetsterapeut. Insatserna utformas i samråd med dig och genomförs med hjälp av den omvårdnadspersonal som finns i din närhet. Rehabilitering utförs såväl inom den egna bostaden som på korttidsboendet Ölycke och på kommunens vård- och omsorgsboende. Inom rehabiliteringsverksamheten utreds även behov av tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window