Klagomål

Om du har klagomål på den vård du fått ska du i första hand vända dig till den enhet där du fått vård. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina synpunkter och klagomål. Du har rätt till ett skyndsamt svar och ett svar som är formulerat så att du kan förstå det.

Du kan få hjälp av Patientnämnden i hur du ska gå tillväga när du vill klaga på vården.

Inspektionen för vård och omsorg

Innan du kontaktar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med klagomål på vården, ska du först ha kontaktat vårdenheten där du fick vård. Det är för att ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål. Om du tycker att svaret du får från vårdenheten är otillräckligt kan du sedan anmäla till IVO.

IVO utreder inte alla anmälningar. De ska utreda anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO ska också utreda händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats eller händelser där sekretessen inte har följts.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window