Hemsjukvård

Hemsjukvård vänder sig till dig som inte själv kan ta dig till vårdcentralen, och inte heller kan få hjälp av någon annan att ta dig dit. Det är kommunen som ansvarar för hemsjukvården.

Inom hemsjukvården kan du få vård av:

  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut
  • sjukgymnast/fysioterapeut

Ansök om hemsjukvård

Om du vill ansöka om hemsjukvård utförd av sjuksköterska vänder du dig till din vårdcentral, eftersom läkare måste skriva remiss till hemsjukvården som därefter fattar beslut om du får hemsjukvård eller inte. En grundregel är att om du kan ta dig till din vårdcentral, med eller utan hjälp, utan att det påverkar din hälsa på ett omfattande sätt, är du inte berättigad till hemsjukvård.

Om du vill ansöka om hemsjukvård utförd av arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut behöver du ingen remiss från läkare, utan kontaktar den legitimerade personalen eller enhetschef för rehab.

Hjälpmedel

Är du i behov av hjälpmedel kan du läsa mer om detta under hjälpmedel och bostadsanpassning.

Redan hemsjukvård?

Om du redan har hemsjukvård men har frågor om detta, kan du vända dig till den legitimerade personalen direkt eller till enhetschef för sjuksköterskorna eller rehabilitering.

Du når distriktssköterska via Kontaktcenter helgfria vardagar kl. 8.00-16.30 på telefon 0413-620 00.

Utanför kontorstid hänvisas du att kontakta 1177.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window