Vem omfattas av lagen?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag för barn, ungdomar och vuxna.

För att ha rätt till insatser enligt LSS måste en person tillhöra någon av de personkretsar som lagen definierar.

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd är omfattade av personkrets 1.
  • Personkrets 2 omfattar personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder som kommit till av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.
  • En person med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande, är omfattad av personkrets 3. Funktionshindret orsakar betydande svårighet i det dagliga livet och därför är omfattande stöd eller service nödvändigt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window