Tolk

Att kunna ge uttryck för sina åsikter, känslor och tankar är en förutsättning för att känna delaktighet i det svenska samhället. Till detta hör också möjligheten att förstå vad andra säger.

Genom samarbete med andra tolkförmedlingar i Skåne län kan tolkförmedlingen i Eslöv erbjuda dig som kommuninvånare tolkning på för närvarande 65 olika språk.

De vanligaste språken som efterfrågas för tolkhjälp är arabiska, persiska, dari, somaliska och albanska. Vi kan även ge stöd med mindre vanliga språk såsom bengaliska, lettiska, mandarin samt wollof.

Den som behöver tolk vid myndighetskontakter bokar inte tolk själv, utan det gör den myndighet där medborgaren har sitt ärende. Före besöket hos myndigheten ska du tala om att du behöver tolk och vilket språk det gäller.

Myndigheter och företag

Eslövs kommun har sin egen tolkförmedling som erbjuder tolkservice till myndigheter och företag. Vi tar även emot översättningsuppdrag.

Tolkförmedlingen har kontakt med ett stort antal tolkar, alla våra tolkar är testade och godkända i enlighet med Kammarkollegiets ”god tolksed”.

Förmedlingen har också auktoriserade tolkar som efter Kammarkollegiets prov fått sin legitimation. Flera av dessa är vidareutbildade och har kompetensbevis för att tolka i domstol och inom sjukvården.

Tolkförmedlingen i Eslöv är medlem i tolkservicerådet och följer deras rekommendationer för tolkservice.

Vid behov av tolk utanför kontorstid så kan vi ordna jourtolkning genom att vi tillhandhåller en tolkförteckning. Med hjälp av kontaktuppgifterna i förteckningen kan ni kontakta en tolk direkt.

Välkommen att boka tolk

Du som redan är kund hos oss kan beställa tolk via TSR Online. Allt du behöver är ett användarnamn och lösenord. Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Du kan se och följa upp dina planerade uppdrag och fakturaunderlag på webbplatsen.

Boka tolk direkt på TSR Online

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window