Hjälpmedel

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel med hänsyn till ditt behov eller din funktionsnedsättning. När du har svårt att klara din vardag kan du behöva hjälpmedel för att öka din självständighet.

Bedömning

För att få hjälpmedel behöver en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska, kallas även förskrivare, gör en bedömning av vilka hjälpmedel du har behov att låna. Exempel på hjälpmedel är rollator, toalettstolsförhöjning och rullstol.

Kostnad

För bedömning och utredning av ditt behov gäller aktuell taxa från Vård och Omsorg. Du som lånar hjälpmedel betalar ett fast månadsabonnemang oavsett antal hjälpmedel. Avgiften utgår från antalet dagar i månaden som hjälpmedlet har varit förskrivet.

I abonnemanget ingår:

  • användning av hjälpmedlet
  • utprovning av det hjälpmedel som bedömts lämpligt
  • information om handhavande
  • eventuella reparationer och justering av inställningar

Hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan.

Kommunen har ansvar för hjälpmedel för invånare över 20 år. Region Skåne ansvarar för hjälpmedel till barn och unga under 20 år. Region Skåne ansvarar även för elrullstolar, kommunikationshjälpmedel och hjälpmedel för syn och hörsel.

Hjälpmedel på vård- och omsorgsboende

Om du flyttar till ett vård- och omsorgsboende i Eslöv finns vissa hjälpmedel där. Kontakta din förskrivare om du ska flytta.

Underhåll eller trasigt

Om det uppstår något fel på ditt hjälpmedel eller om det är trasigt ska du omgående kontakta din förskrivare.

Trasigt under kväll eller helg

Skulle din rullstol eller lyft gå sönder under en kväll eller helg ber vi dig kontakta joursjuksköterska på telefon 0413-626 38.  I första hand önskar vi hjälp av anhöriga med att hämta ersättningshjälpmedlet.

Återlämning

När du inte längre har behov av ditt hjälpmedel, eller om du flyttar från kommunen, ska hjälpmedlet lämnas tillbaka. Lånade hjälpmedel återlämnas väl rengjorda till hjälpmedelsförrådet på Traktorvägen i Eslöv. Är det större hjälpmedel som rullstol, vårdsäng, personlyft kan dessa hämtas i hemmet. Ta kontakt med din förskrivare om detta. Normal väntetid för hämtning är två till fyra veckor.

Återanvändning

Av miljö- och kostnadsskäl återanvänds hjälpmedel. Var därför aktsam om ditt hjälpmedel och återlämna det rengjort om du inte behöver det längre.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window