Hemvård

Hemvård innebär att personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom får det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Avsikten är att stödja och hjälpa den enskilde i sitt hem med det den enskilde inte klarar själv.

Behovsbedömning och beslut om bistånd är grunden till i princip all verksamhet för äldre och individer med nedsatt förmåga/funktion. Bedömningen utgår från individen och socialtjänstlagen. Det är ditt individuella behov som avgör din rätt till hjälp.

Hemvården är indelad i fem områden, se kontaktuppgifter.

Typ av insatser

  • Servicetjänster, såsom hjälp med städning, tvätt, inköp
  • Personlig omvårdnad, såsom hygien, på- och avklädning
  • Trygghetslarm, i form av armband eller halsband som du larmar på vid akuta händelser. T ex vid fall eller  akuta förändringar i ditt allmänna tillstånd.

Hjälp i olika former

  • Tränande/stödjande om du som brukare har delvis nedsatt förmåga. Du är aktiv i utförandet av beviljad insats, syftet är att du bibehåller/stärker de funktioner du har idag.
  • Kompenserande om du som brukare har så pass nedsatt förmåga som hindrar dig att delta i utförandet av beviljad insats.

Ansökan

För att bli beviljad hjälpinsatser i hemmet behöver du komma in med en ansökan om hjälp. Det kan du göra genom att kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 0413-620 00. Du kan också skicka in en ansökan via våra e-tjänster.

Ansökan om bistånd avseende hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser

Efter kontakt med biståndshandläggaren bokas ett hembesök för utredning och bedömning.

Avgift

För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta, såsom hemvård betalar du en avgift. Avgiften beräknas utifrån insatsens omfattning och ingår i kommunens maxtaxa.

Avgiften för hemvårdsinsatserna betalas månadsvis och storleken är relaterad både till inkomst och till hjälpens omfattning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window