Hjälp i hemmet

Behöver du hjälp för att klara av vardagsbestyr hemma? Då finns olika alternativ till stöd och hjälp.

Ansökan

För att få hjälpinsatser i hemmet behöver du lämna in en ansökan om hjälp. Det gör du genom att kontakta kommunens Kontaktcenter, 0413-620 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Efter kontakt med biståndshandläggaren bokas ett hembesök för utredning och bedömning.

Val av hemtjänst

I Eslövs kommun tillämpas ett valfrihetssystem inom hemvården. Det innebär att du som är beviljad hemvård själv kan välja mellan att få dina insatser inom service, omvårdnad och hemsjukvård utförda av kommunen eller privat utförare.

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan du kontakta Kontaktcenter 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window