Hjälp i hemmet

Behöver du hjälp för att klara av vardagsbestyr hemma? Då finns olika alternativ till stöd och hjälp.

Typ av stöd och hjälp

De olika typerna av stöd kan vara;

 • Apoteksärenden
 • Hushållssysslor
 • Städ
 • Avlösare i hemmet
 • Inköp
 • Stöd vid personlig omvårdnad
 • Avlösning på korttidsenhet
 • Ledsagning
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Måltidshjälp
 • Tvätt
 • Dusch
 • Social aktivitet

Ansökan

För att bli beviljad hjälpinsatser i hemmet behöver du komma in med en ansökan om hjälp via våra e-tjänster. Det går också bra att kontakta kommunens Kontaktcenter på telefon 0413-620 00.

Ansökan om bistånd avseende hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser

Ansökan om trygghetslarm för dig som fyllt 65 år

Efter kontakt med biståndshandläggaren bokas ett hembesök för utredning och bedömning.

Överklagan

Om du fått avslag på din ansökan, har du rätt att överklaga. Detta ska göras inom tre veckor från det att du fått beslutet. Om du vill ha hjälp med din överklagan kan du kontakta Kontaktcenter 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window