Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndarnämnden i Eslövs kommun har stort behov av dig som vill göra en insats genom att ta dig an ett frivilliguppdrag och hjälpa en medmänniska. Att vara god man eller förvaltare är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag som skapar en trygghet och stabilitet i vardagen för dessa personer.

Många människor i vårt samhälle klarar av olika orsaker inte av att sköta sin ekonomi eller ta vara på sina rättigheter och personliga intressen. Det kan bero på sjukdom, ålderdom, funktionshinder, missbruk eller psykiska problem. En del får naturligtvis hjälp av sina anhöriga men det är inte alltid dessa möjligheter räcker till. Den fråga som då blir aktuell är om det bör förordnas en god man. Om ett godmanskap inte är tillräckligt för att hjälpa den enskilde kan det vara aktuellt att förordna en förvaltare. En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Uppdraget som god man eller förvaltare

Uppdraget som god man eller förvaltare (ställföreträdare) kan omfatta tre olika delar nämligen bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligt att alla tre delar ingår.

  • Bevaka rätt – Innebär att man hjälper huvudmannen med ansökningar till myndigheter, överklaga beslut, deklarera och ingå avtal med mera.
  • Förvalta egendom – Innebär att betala räkningar och göra upp en budget utifrån den enskildes ekonomiska förutsättningar och önskemål.
  • Sörja för person – Se till att den enskilde får en meningsfull fritid och att beviljad hjälp från samhället fungerar.

Som god man eller förvaltare ska man årligen redovisa sitt uppdrag till överförmyndarnämnden. Man har rätt till ett skäligt arvode och får ersättning för sina omkostnader i uppdraget.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Överförmyndarenheten gör en lämplighetsprövning av den som vill bli god man eller förvaltare. För att kunna bli ställföreträdare måste du vara över 18 år, kunna orientera dig i det svenska samhället och får inte ha förvaltare.

Den som vill bli ställföreträdare kontrolleras hos Kronofogdemyndigheten, socialtjänsten och i Polismyndighetens belastningsregister. Innan du får ett uppdrag som god man eller förvaltare ska du ta del av överförmyndarnämndens grundutbildning för nya ställföreträdare. Utbildningen varar i cirka tre timmar och tillhandahålls på stadshuset i Eslöv.

Intresseanmälan för att bli god man, e-tjänst

Datum för utbildningstillfällen

Under rådande omständigheter är samtliga utbildningstillfällen i stadshuset inställda. Grundutbildningen tillhandahålls istället på distans i form av ett informationsutskick och ett kunskapsprov som du fyller i och skickar till överförmyndarnämnden. Instruktioner ges i informationsutskicket.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window