Vill du bli god man eller förvaltare?

Eslövs kommun behöver fler ställföreträdare, gode män och förvaltare, till vuxna personer. Både svensktalande och personer med andra modersmål behövs. Behärskar du svenska språket väl i tal och skrift och har god kännedom om hur svenska myndigheter och det svenska samhället i övrigt fungerar, är du just den person som vi behöver.

Att vara ställföreträdare för en vuxen kan innebära att bevaka personens rätt, förvalta personens egendom och sörja för att personen får den omvårdnad och sociala service som behövs. Det innebär inte att du själv ska utföra åtgärderna utan att du ska se till att det görs. Det innebär också att sköta personens ekonomi, betala räkningar, förvalta tillgångar och lämna personliga medel. Utgångspunkten är alltid den vuxnes behov och därför kan uppdraget variera.

För att bli ställföreträdare behöver du delta i en grundutbildning för ställföreträdare och en utbildning i ekonomisk redovisning för ställföreträdare.

Utbildning för nya gode män våren 2019

Grundutbildning:

  • Måndag den 8 april kl. 10.00-13.00.
  • Tisdag den 28 maj kl. 17.00 – 20.00

Ekonomisk redovisning för gode män:

  • Fredag den 12 april kl. 13.00-16.00.
  • Onsdag 29 maj kl. 17.00-20.00.

Alla utbildningarna hålls i Eslövs stadshus. Kursen brukar ta cirka 3 timmar, beroende på hur mycket frågor deltagarna har. Vi bjuder på fika i pausen.

Anmälan är obligatorisk!

Välkommen med din anmälan via mejl  overformyndarnamnden@eslov.se
eller telefon 0413 – 620 00 på vardagar kl. 10.00 – 12.00.

Intresseanmälan God man, e-tjänst

Intresseanmälan God man, blankett

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window