Vill du bli god man eller förvaltare?

Att hjälpa en medmänniska som har det svårt att hävda sin rätt eller att sköta sin ekonomi är ett viktigt uppdrag. För att göra det krävs att du är ärlig, noggrann och lämplig som person.

Om du är intresserad av att ställa upp som god man eller förvaltare är det viktigt att du inte finns med i Kronofogdens register eller Polisens belastningsregister. Överförmyndarnämnden kan även göra andra kontroller.

Intresseanmälan för att bli god man, e-tjänst

Det är oftast inget som hindrar att en anhörig åtar sig uppdraget som god man eller förvaltare. Överförmyndarenheten gör en lämplighetsprövning av den som vill bli god man eller förvaltare. Formellt utses gode män och förvaltare av tingsrätten.

Du får utbildning

Som ny ställföreträdare ska man ta del av de utbildningar som överförmyndarnämnden erbjuder, en grundutbildning för ställföreträdare som varar i cirka tre timmar, plus en utbildning i ekonomi för ställföreträdare som varar i cirka tre timmar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window