Vad gör en god man eller förvaltare

Uppdraget som god man varierar mycket från olika uppdrag eftersom ställföreträdarens arbetsuppgifter styrs av vilket behov huvudmannen har. Vanliga uppgifter för en god man är att betala räkningar, ge fickpengar och att se till att personen i övrigt mår bra.

En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande har behov av någon som kan hjälpa till med att bevaka personens rätt, förvalta egendom eller sörja för sin person har rätt att få en god man.

Ett förordnande om god man är frivilligt och kräver den enskildes samtycke.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window