Vad gör en god man eller förvaltare?

Främst handlar det om att hjälpa sin huvudman i ekonomiska och rättsliga frågor. Men god manskapet innebär också att verka för huvudmannens bästa i olika sammanhang samt att se till så att denne får den vård och tillsyn hen behöver.

Det betyder inte att den som har uppdraget själv ska delta i vården eller tillsynen. Uppdraget som god man är arvoderat.

Ensamkommande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare har också rätt att få en god man som ska bevaka barnets rätt under asylprocessen.

När barnet fått permanent uppehållstilltillstånd ska istället en särskilt förordnad vårdnadshavare utses, SFV. Båda dessa uppdrag upphör när barnet fyller 18 år.

Skillnad på god man och förvaltare

En god mans ansvar och befogenheter skiljer sig lite åt från en förvaltares. En god man kan inte utses till någon mot dennes vilja. Förvaltarskap däremot, är en tvångsåtgärd.

Intresseanmälan för att bli god man, e-tjänst

Mer information

Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare har tagit fram ett informationsmaterial om vad en god man eller förvaltare gör. Deras material kallas för rollkoll.

Läs mer om vad en god man och förvaltare gör på rollkolls hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window