Klagomål på god man, förvaltare eller förmyndare

Alla kan lämna klagomål på en god man, förvaltare eller förmyndare till överförmyndarverksamheten. Klagomål kan även lämnas anonymt.

Har du synpunkter på hur en god man, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag rekommenderar vi dig att i första hand att ta kontakt med den aktuella personen.

Vill du inte ta kontakt med den aktuella personen eller om du trots kontakt inte lyckats komma fram till någon lösning, har du möjlighet att lämna in ett klagomål till överförmyndarverksamheten.

Klagomål kan lämnas skriftligen i pappersform eller via nedanstående e-tjänst

Klagomål på god man, förvaltare eller förmyndare (e-tjänst)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window