Behöver du god man eller förvaltare?

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar kan du ansöka om en god man.

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina rättsliga och ekonomiska intressen. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Bevaka rätt innebär att god man kan hjälpa dig med ansökningar till myndigheter, överklaga beslut, deklarera och ingå avtal med mera.
  • Förvalta egendom innebär att god man kan hjälpa dig att betala dina räkningar och göra upp en budget utifrån dina ekonomiska förutsättningar och önskemål.
  • Sörja för person innebär att god man kan hjälpa dig att bevaka dina personliga intressen. God man kan exempelvis hjälpa dig att få en meningsfull fritid och se till att beviljad hjälp från samhället fungerar.

Skillnader mellan god man och förvaltare

Uppdragen som god man eller förvaltare är mycket lika. Det som skiljer är att du måste samtycka till att en god man utses för dig och allt som den gode mannen företar för din räkning ska ske i samråd med dig.  En förvaltare kan utses utan ditt samtycke och ta beslut utan ditt godkännande. Så långt det är möjligt ska förvaltaren ta reda på vad du vill, men förvaltaren bestämmer vad som är bäst att göra utifrån dina behov.

Ibland räcker det med att låta en anhörig hjälpa dig med att sköta ekonomi och andra viktiga frågor, en god man eller förvaltare är då inte nödvändig. Då behövs en fullmakt som du själv skriver på.

God man och förvaltare har rätt till arvode

En god man och förvaltare har rätt till arvode och som regel är det du som betalar detta. Om du på grund av låg inkomst inte har möjlighet att betala arvodet, kan kommunen stå för hela eller delar av kostnaden.

Så ansöker du om god man eller förvaltare

Du ansöker genom att fylla i blanketten ock skicka den till oss tillsammans med ett läkarintyg som fylls i av din läkare på din vårdcentral eller annan vårdinrättning. Handlingarna skickar du till oss på överförmyndarnämnden.

Anmälan om behov av god man/förvaltare, blankett

Ansökan från anhörig om god man/förvaltare, blankett

Egen ansökan om god man/förvaltare, blankett

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window