Behöver du god man eller förvaltare?

Om du har problem att sköta din ekonomi eller att sköta viktiga frågor som gäller dig, till exempel på grund av sjukdom, kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare.

En god man eller förvaltare kan hjälpa dig att exempelvis betala räkningar eller företräda dig i kontakt med myndigheter. En god man eller förvaltare fungerar som en ställföreträdare för dig. Den gode mannen ska bara hjälpa dig med det som du själv inte klarar av. Det som du är bra på och klarar av ska du göra själv.

  • Du kan få hjälp med din ekonomi, alltså betala räkningar, spara och så vidare.
  • Du kan få hjälp med att ansöka om till exempel bostadsbidrag eller att deklarera eller att ta kontakt med till exempel vården och olika myndigheter.
  • Den gode mannen ska träffa dig regelbundet för att se till att du har det bra och att livet fungerar för dig. Du har fortfarande rätt att ingå avtal men för att godmanskapet ska fungera är det viktigt att du samarbetar med din gode man.

En god man måste alltid ha din tillåtelse för att göra olika saker, till exempel i ekonomiska frågor. En förvaltare kan däremot själv bestämma, utan din tillåtelse.

Ibland räcker det med att låta en anhörig hjälpa dig med att sköta ekonomi och andra viktiga frågor, en god man eller förvaltare är då inte nödvändig. Du kan också låta någon du litar på företräda dig. Då behövs en fullmakt som du själv skriver på.

Så ansöker du

Om du behöver en god man eller förvaltare kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare, kurator, eller socialsekreterare. De hjälper dig vidare med att ansöka. Sjukvården är också skyldig att anmäla behov av god man. Det är dock tingsrätten som bedömer, och fattar beslut om du ska få en god eller man eller förvaltare.

Du själv eller dina anhöriga kan också ansöka direkt hos tingsrätten. I din ansökan förklarar du varför du behöver stöd av en ställföreträdare. Det finns oftast inget som hindrar att en släkting eller närstående fungerar som god man.

Tänk på att ett läkarintyg alltid behövs och ska skickas in med ansökan.

Egen ansökan om god man/förvaltare, blankett

Ställföreträdare har rätt till arvode

En god man och förvaltare har rätt till arvode och som regel är det du som betalar detta. Om du däremot inte har möjlighet att betala, på grund av låg inkomst, kan kommunen stå för hela eller delar av kostnaden.

Om du inte längre vill ha god man, vill byta god man eller lämna klagomål vänder du dig till överförmyndarnämnden i Eslövs kommun. Överförmyndarnämnden kommer alltid att begära att klagomål och önskan om byte av god man eller förvaltare sker skriftligen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window