God man, förvaltare, förmyndare

Det finns olika anledningar till att en person kan vara i behov av stöd från en god man eller en förvaltare. En person som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, inte själv kan bevaka sina ekonomiska, rättsliga eller personliga intressen har rätt att få en god man.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window