Arbetsgången vid ansökan om försörjningsstöd

Här kan du se hur arbetsgången går till vid en ansökan om försörjningsstöd.

  1. Du kontaktar enheten för ekonomiskt bistånd på telefon 0413 – 624 58 klockan 08.00 – 09.00 (ej torsdagar).
  2. En socialsekreterare kontaktar dig för att boka en besökstid. Du kan få ansökan och informationshandlingar hemskickade som en förberedelse inför besöket.
  3. Du kommer på besök – får information om ekonomiskt bistånd och möjlighet att göra en ansökan.
  4. När din kompletta ansökan kommit in görs en utredning.
  5. Utredningen avslutas genom att beslut fattas.
  6. Din ansökan kan resultera i ett bifall som innebär att du beviljas ekonomiskt bistånd och att utbetalning sker.
  7. Din ansökan kan resultera i ett avslag som innebär att du inte beviljas ekonomiskt bistånd. Ett avslagsbeslut kan överklagas.

Illustration över processen vid ansökan om försörjningsstöd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window