Ansökan om försörjningsstöd

Här kan du se hur processen går till vid en ansökan om försörjningsstöd.

  1. Du kontaktar enheten för ekonomiskt bistånds nybesökstelefon genom att ringa 0413 – 624 58, mellan klockan 08.00 – 09.00 (ej torsdagar).
  2. Du blir uppringd av socialsekreterare och tid för nybesök bokas. Du har möjlighet att få ansökan och informationshandlingar hemskickade till dig som en förberedelse inför nybesöket.
  3. Du kommer på besök – får information om ekonomiskt bistånd och möjlighet att göra en ansökan.
  4. När din ansökan med alla efterfrågade handlingar inkommit genomförs en utredning.
  5. Utredningen avslutas genom att beslut fattas.
  6. Din ansökan kan resultera i ett bifall vilket innebär att du beviljas ekonomiskt bistånd och att utbetalning sker.
  7. Din ansökan kan också resultera i ett avslag och ett avslagsbeslut kan överklagas.

Illustration över processen vid ansökan om försörjningsstöd

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window