Försörjningsstöd

Du som bor i kommunen och inte kan försörja dig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen. Försörjningsstöd kan vara ett komplement till den egna inkomsten.

Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv. Du har alltid rätt att ansöka och få ett skriftligt beslut. Bedömningen görs utifrån hur din ekonomi ser ut och om du uppfyller de krav som ställs. Rätten till försörjningsstöd prövas individuellt månadsvis. Detta innebär att du lämnar en ansökan varje månad.

Så här går det till

Vid ett första samtal via telefon med en socialsekreterare får du ge en kortfattad beskrivning av din situation. Du får information om dina rättigheter och skyldigheter. Om du vill ansöka om försörjningsstöd skickas ansökningshandlingar till dig. Du får information om vilka handlingar du behöver lämna. När du lämnat en ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut.

Eslöv kommuns regler för försörjningsstöd finns i riktlinjerna för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window