Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är det som förr kallades för socialbidrag och är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget. Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv.

Vem kan ansöka?

Du som bor i kommunen som inte kan försörja dig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kan vara ett komplement till den egna inkomsten.

I första hand ska du själv se till att dina behov kan betalas genom dina egna inkomster. Alla inkomster i familjen räknas ihop. Är du sambo eller gift gör ni en gemensam ansökan.

Inkomst är till exempel lön, bidrag som sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag eller underhållsstöd. Har du tillgångar i form av till exempel bankmedel eller aktier kommer dessa att räknas som inkomst. Äger du en bil kan du behöva sälja denna för att ha rätt till försörjningsstöd. Om du har en egen fastighet eller bostadsrätt kan det också påverka rätten till försörjningsstöd. Du har eget ansvar för att planera din ekonomi.

Försörjningsstöd är inte villkorslöst

Du som söker försörjningsstöd ska göra vad du kan för att bidra till din egen försörjning. Vid arbetslöshet ska du vara inskriven vid arbetsförmedlingen. Du ska vara aktiv i ditt arbetssökande och hålla fortlöpande kontakt med arbetsförmedlingen. Har du varit arbetssökande under längre tid eller är under 25 år kan kommunen ställa krav på dig att du deltar i kompetenshöjande verksamhet. Är du sjukskriven får du uppvisa ett aktuellt sjukintyg.

Tillsammans gör vi en plan hur du ska bli självförsörjande.

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Försörjningsstödet ska garantera dig en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv och ska täcka kostnader för:

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • förbrukningsvaror
  • hälsa och hygien
  • dagstidning, telefon och tv-avgift

Du får också pengar till ditt boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. Du kan också få pengar till läkarvård, medicin, tandvård och glasögon efter särskild prövning.

Vi utreder din situation

När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren en grundlig utredning av din situation. Du måste kunna styrka samtliga inkomster och utgifter. Kontroll av dina uppgifter görs med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bilregistret, bolagsregistret och Skattemyndigheten.

Läs mer om arbetsgången vid ansökan om försörjningsstöd

När du lämnat en komplett ansökan om ekonomiskt bistånd, inklusive nödvändiga handlingar, får du ett skriftligt beslut på din ansökan.

  • Det är viktigt att du lämnar sanningsenliga uppgifter.
  • Du har rätt att få ett skriftligt beslut.

Ansök hos oss

Vill du veta mer eller ansöka om försörjningsstöd är du välkommen att ringa oss via Kontaktcenter på telefon 0413-620 00.

Vid det första samtalet får du ge en kortfattad beskrivning av din situation och därefter gör socialsekreteraren en förhandsbedömning på om du är berättigad till försörjningsstöd. Om socialsekreteraren bedömer att det finns en chans till att bevilja dig försörjningsstöd så bokar ni tillsammans en tid för ett första möte.

Du har alltid rätt att göra en ansökan och få ett beslut. Du kan därmed alltså få en mötestid, även om det per telefon bedöms att du troligen inte kommer ha rätt till bistånd.

Hur snabbt kan jag få en tid för besök?

I samband med att du ringer och bokar tid kan du ställa frågor och få information om försörjningsstöd och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du ska ha rätt till bistånd. Vår väntetid för nya ärenden är cirka 1-2 veckor.

Hur hittar jag till er?

Vi  finns på Åkermans väg 5-7 i Eslöv. Meddela i samband med tidsbokning om du har behov av hiss – ditt möte bokas då i något av de besöksrum som ligger nära hissen. Hissen finns i ingången runt hörnet.

Vad måste jag lämna uppgifter om i utredningen?

Vilka uppgifter som behövs i utredningen varierar beroende på vilken situation du befinner dig i. Generellt kan man säga att en utredning kring ansökan om försörjningsstöd består av minst två delar, dels en ekonomisk utredning och dels en utredning kring om du står till arbetsmarknadens förfogande eller inte. Till den ekonomiska utredningen behöver vi t.ex. kontoutdrag från samtliga konton du har i alla banker, information kring dina utgifter och inkomster samt eventuella tillgångar. När det gäller utredning kring arbete behöver du uppvisa inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen samt redovisa de arbeten du har sökt. Kan du inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av sjukdom ska du uppvisa sjukskrivningsintyg.

Hur länge måste jag vänta på beslut?

När du har varit på besök och gjort din ansökan ska denna utredas av socialsekreterare. En ansökan om försörjningsstöd ska utredas så fort som möjligt.

Vad händer om jag får avslag?

Avslagsbeslut kan överklagas och information om hur detta går till finns i utredningen som skickats hem till dig i samband med att du meddelas beslutet. Avslagsbeslut gäller, precis som beviljande, endast en månad och därefter har du möjlighet att ansöka på nytt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window