Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är det som förr kallades för socialbidrag och är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är en tillfällig ekonomisk hjälp från kommunen som du kan beviljas om du inte kan försörja dig på egen hand. Rätten till stöd prövas individuellt och beviljas för en månad i taget. Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara tillfälligt och stödja dig så att du kan återgå till att försörja dig själv.

Vem kan ansöka?

Du som bor i kommunen och inte kan försörja dig på annat sätt har rätt att ansöka om försörjningsstöd. Försörjningsstöd kan vara ett komplement till den egna inkomsten.

Inkomst och egna tillgångar

I första hand ska du själv se till att dina behov kan betalas genom dina egna inkomster. Alla inkomster i familjen räknas ihop. Är du sambo eller gift gör ni en gemensam ansökan.

Inkomst är till exempel lön, bidrag som sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag eller underhållsstöd. Har du tillgångar i form av till exempel bankmedel eller aktier kommer dessa att räknas som inkomst. Äger du en bil kan du behöva sälja denna för att ha rätt till försörjningsstöd. Om du har en egen fastighet eller bostadsrätt kan det också påverka rätten till försörjningsstöd.

Du har eget ansvar för att planera din ekonomi.

Försörjningsstöd är inte villkorslöst

Du som söker försörjningsstöd ska göra vad du kan för att bidra till din egen försörjning. Vid arbetslöshet ska du vara inskriven vid arbetsförmedlingen. Du ska vara aktiv i ditt arbetssökande och hålla fortlöpande kontakt med arbetsförmedlingen. Har du varit arbetssökande under längre tid eller är under 25 år kan kommunen ställa krav på dig att du deltar i kompetenshöjande verksamhet. Är du sjukskriven får du uppvisa ett aktuellt sjukintyg.

Tillsammans gör vi en plan hur du ska bli självförsörjande.

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?

Försörjningsstödet ska garantera dig en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv och ska täcka kostnader för:

  • livsmedel
  • kläder och skor
  • lek och fritid
  • förbrukningsvaror
  • hälsa och hygien
  • dagstidning, telefon och tv-avgift

Du får också pengar till ditt boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift. Efter särskild prövning kan du även få pengar till läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Vi utreder din situation

När du ansöker om försörjningsstöd gör handläggaren en grundlig utredning av din situation. Du måste kunna styrka samtliga inkomster och utgifter. Kontroll av dina uppgifter görs med till exempel försäkringskassa, arbetsförmedling, bilregistret, bolagsregistret och skattemyndigheten.

När du lämnat en komplett ansökan om ekonomiskt bistånd, inklusive nödvändiga handlingar, får du ett skriftligt beslut på din ansökan.

  • Det är viktigt att du lämnar sanningsenliga uppgifter.
  • Du har rätt att få ett skriftligt beslut.

Eslöv kommuns sammanfattade regler för beviljande av försörjningsstöd finns i riktlinjer för försörjningsstöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window