Boende

Eslövs kommun har ingen lägenhetsförmedling och därför kan vi inte stå till tjänst med lägenhet utan hänvisar till de fastighetsägare som hyr ut i kommunen.

Om du riskerar att mista ditt boende, planerar att flytta hemifrån eller står inför en separation bör du omgående registrera dig som sökande hos samtliga fastighetsägare med hyreslägenheter inom kommunen samt annonsera/söka i dagstidningar och på internetsidor som till exempel Blocket. Du bör även söka i angränsande kommuner och hos privatpersoner.

Akut hemlös

Står du akut helt utan tak över huvudet och har försökt att lösa din situation på alla tänkbara vis kan du ansöka om en tillfällig akut lösning genom Eslövs kommuns socialtjänst.

Vid besök hos socialtjänsten utreder en handläggare ditt boendebehov och bedömer om du är berättigad till bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Är du hemlös och har en kontakt med en handläggare inom Vård och Omsorg på grund av missbruksproblematik kan boende ingå som en del i planeringen av en behandlingsinsats.

Vräkningsförebyggande arbete

Eslövs kommun har som övergripande mål att inga barn under 18 år ska behöva uppleva en avhysning av Kronofogden.

Kommunen samverkar med kommunens fastighetsägare för att motverka och förebygga hemlöshet. Vi strävar efter att tidigt upptäcka om det finns risk för vräkning. Detta gör vi genom uppsökande arbete och rådgivning.

Riskerar du att förlora din bostad på grund av till exempel skulder eller störningar så kontakta kommunens bostadssamordnare på telefon 0413 – 621 14 för vidare vägledning.

Hyresrådgivning

Hyresrådgivningen har inga lägenheter att erbjuda, men kan ge stöd och råd i hur och var du själv kan söka bostad. Hyresrådgivningen nås på telefon 0413 – 621 14, eller 0413 – 621 43.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window