Arbetslöshet

Arbetsmarknadsenheten stödjer dig till arbete och självförsörjning. När du blir kallad till en arbetsmarknadssekreterare kommer ert första samtal att handla om dig – dina förutsättningar, dina resurser och om vilka mål du har. I dialog med arbetsmarknadssekreteraren påbörjar ni en kartläggning av dina kompetenser och av vilka redskap du behöver för att nå dina mål. Kanske vet du inte hur du ska kunna utnyttja alla dina erfarenheter och ditt kunnande. Kanske vet du inte vilken väg du ska ta. I alla möjliga fall kommer arbetsmarknadssekreteraren att coacha och vägleda dig i samtal och möten.

Med kartläggningen som grund gör du och arbetsmarknadssekreteraren en planering till arbete för dig. Arbete och självförsörjning är målet. Ofta är det bra att ha delmål, och en tids praktik kan vara en väg in till arbete. Även studier kan vara ett delmål och ett steg närmare jobb.

När du söker arbete är det viktigt att du är rätt rustad. Därför hjälper arbetsmarknadssekreteraren dig att få de redskap du behöver för att kunna söka arbete på ett effektivt sätt. Det kan handla om kunskap om arbetsmarknaden, om var jobben finns eller om hur du själv kan hitta de arbeten som inte är utannonserade. Arbetsmarknadssekreteraren hjälper dig också att skriva cv och personligt brev.

Kartläggningen av dig själv är viktig för att du ska veta vart du står och vad du kan erbjuda en arbetsgivare. För att matchningen ska bli bra måste du också kartlägga arbetsgivarens behov. Här bistår arbetsmarknadssekreteraren dig, exempelvis genom att hjälpa dig att tolka platsannonser men också genom att besöka arbetsgivare som är intressanta i din planering.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window