Ekonomi och försörjningsstöd

Alla kan drabbas av ekonomiska problem under kortare eller längre perioder i livet. Oavsett anledning till din ekonomiska situation har du möjlighet att få stöd från kommunens sida. Det kan handla om allt från ekonomisk planering, bistånd till skuldhantering.

I Sverige finns det en nedre gräns för hur lite pengar en person ska kunna leva på. Anledningen till att denna gräns finns är för att garantera alla människor en bostad, mat och kläder. De som hjälper till om du ligger under denna gräns är socialtjänsten i din hemkommun.

Fullständig sekretess

Inom socialtjänsten råder fullständig sekretess.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window