Vård- och omsorgsboende

Att bli äldre kan innebära förändrade behov och önskemål när det gäller boende. Vård- och omsorgsboende kan du som sökande beviljas när behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Boendeformen innebär att du hyr en lägenhet i ett vård- och omsorgsboende. Lägenheten möbleras med dina egna möbler, förutom sängen. Personal finns tillgänglig dygnet runt och på boendet arrangeras sociala aktiviteter för dig som boende. För att bli beviljad plats på ett vård- och omsorgsboende krävs ett biståndsbeslut.

Ansökan om vård- och omsorgsboende

Seniorboende

Seniorboende är lägenheter med bra tillgänglighet, särskilt anpassade för äldre. Exempel på anpassning kan vara upphöjd ugn, borttagna trösklar och rymliga badrum. Här finns ingen fast personalbemanning.

Parboende

Parboende är en boendeform som gör det möjligt att som par kunna fortsätta bo tillsammans. Detta även om endast ena parten har behov av mer omfattande omsorg än vad som kan tillgodoses i det egna hemmet. För att bli beviljad plats på parboendet krävs ett biståndsbeslut.

Korttidsboende

Till korttidsboendet kommer personer för avlastning, mobilisering eller återhämtning för att kunna återgå till sitt hem. Korttidsvistelsen beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL) efter individuell behovsbedömning och för en begränsad tid. Vistelse på korttidsboendet kan beviljas då behov av hjälp och omvårdnad inte kan tillgodoses i hemmet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window