Biståndsbedömt trygghetsboende 75+

I Eslövs kommun kan du som fyllt 75 år, upplever en otrygghet och har behov av att bryta isolering beviljas bistånd i form av biståndsbedömt trygghetsboende.

Målsättningen med ett biståndsbedömt trygghetsboende är att skapa möjlighet till gemenskap mellan hyresgästerna och att delta i gemensamma aktiviteter för att motverka den ensamhet som många äldre lever med idag. För boendetypen är social isolering överordnat behovet av praktiskt hjälp.

Boendena som är aktuella finns på Vårlöken på Solvägen i Eslövs tätort samt på Ölycke i Löberöd.

Ansök om vård- och omsorgsboende eller biståndsbedömt trygghetsboende

Kriterier

För att kunna ansökan om biståndsbedömt trygghetsboende ska:

  • du ha fyllt 75 år
  • du ha ett behov av att bryta isolering och en upplevd otrygghet
  • ha ett lättare behov av stöd och service
  • du vara folkbokförd i Eslövs kommun och omfattas av vistelsebegreppet
  • insatser i och utanför hemmet ska ha prövats innan biståndsbedömt trygghetsboende kan beviljas

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window