Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller har missbruks- och beroendeproblem.

Vi erbjuder olika informationsinsatser och föreläsningar där du kan få svar på frågor och funderingar.

Någon att prata med

Vi erbjuder också samtal, personlig rådgivning och handledning. Vi ordnar även anhöriggrupper där du tillsammans med andra kan utbyta erfarenheter och kunskap.

Praktiskt stöd

För att underlätta er gemensamma situation kan du ansöka om olika insatser. Exempel på detta är hemtjänst, avlastning och avlösning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window