Vilket stöd kan jag få?

Äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom kan få olika former av stöd och service av kommunen för att kunna bo kvar i sin bostad.

Några av de tjänster som kan erbjudas är bl.a. hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning, trygghetslarm och besök- och väntjänst.

Det finns många olika hjälpmedel och bostaden kan anpassas efter dina behov.

Om behov av annan boendeform blir aktuell finns det olika former av boende med service.

Rätten till stöd och service för äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom regleras i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Ansökan görs till biståndshandläggare på myndighetsenheten som du når via Kontaktcenter 0413-620 00.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window