Vilket stöd kan jag få?

Du som är äldre och har någon funktionsnedsättning eller sjukdom kan få olika former av stöd och service av kommunen för att kunna bo kvar i sin bostad.

Det finns olika hjälpmedel att tillgå för att göra din vardag enklare. Det går även att anpassa din bostad för att den ska fungera för dig efter dina särskilda behov genom bostadsanpassning.

Om behov av annan boendeform blir aktuell finns det olika former av boende med service.

Vi erbjuder till exempel hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning, trygghetslarm och besök- och väntjänst. Du ansöker enkelt via våra e-tjänster.

Ansök om trygghetslarm för dig som fyllt 65 år

Ansökan om bistånd avseende hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser

Ansök om vård- och omsorgsboende eller biståndsbedömt trygghetsboende

Rätten till stöd och service för äldre personer som har funktionsnedsättning eller sjukdom regleras i socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window