Dagverksamhet för personer med demens

Personer som bor hemma och har en minnessjukdom kan ha rätt att delta i kommunens dagverksamhet. Genom dagverksamhet ges bland annat sysselsättning, gemenskap och stöd, men också avlastning till anhöriga.

Dagverksamhet bedrivs på två ställen i kommunen – Alegården och Lillgården.

Vem har rätt till dagverksamhet?

Till dagverksamhet kan personer som bor i eget boende och har en minnessjukdom komma under vardagar för att få social gemenskap och förströelse genom enklare vardagsaktiviteter. Det är personens behov av social samvaro och deras anhörigas behov av avlastning som styr antalet besök på dagverksamheten.

Ansökan

När en ansökan om dagverksamhet görs tar biståndshandläggare tar emot denna och fattar beslut om bistånd kring dagverksamhet.

Ansökan om bistånd avseende hemtjänst, trygghetslarm och andra vård- och omsorgsinsatser

I dagverksamheten får personer även stöd och hjälp för att stärka sig så att de med bibehållen integritet och på bästa möjliga sätt kan bevara sina funktioner. Vi vill ta tillvara på det friska helt enkelt.

Alegårdens verksamhet drivs i anslutning till Kärråkra demensboende på Trollenäsvägen 2.

Lillgårdens verksamhet drivs i anslutning till Mötesplats Karidal på Tröskevägen 2.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window