Äldre, äldreomsorg

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du som är äldre i Eslövs kommun ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag. Vi erbjuder många former av stöd till dig som är äldre. Vissa former av stöd är öppna och förebyggande medan andra handlar om vård och omsorg och är biståndsbedömda.

Dina behov styr

Alla insatser utformas i nära samarbete med dig och utifrån dina behov. De insatser som erbjuds ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt och värdigt liv.

Med stöd från hemvården har du stora möjligheter att bo kvar i det egna hemmet. Vi tillämpar ett valfrihetssystem inom hemvården.

Hur stödet ser ut styrs av lagar, främst socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Har du några frågor om äldreomsorgen eller vill ansöka om stöd och omvårdnad vänd dig till vårt Kontaktcenter på telefon 0413-620 00 så hjälper de dig att nå rätt person.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window