Kristeam och krishantering

Eslövs kommun har ett kristeam som kan aktiveras vid större kriser.

När en allvarlig händelse inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Kommunen har det yttersta ansvaret för att människorna som bor, arbetar och vistas inom kommunens geografiska område får det stöd och den hjälp som de behöver enligt Socialtjänstlagen (2001:4.).

Eslövs kommun har ett kristeam som aktiveras vid större kriser. I den akuta situationen kan handla om att:

  • upplåta lokaler där drabbade personer får sina omedelbara behov av skydd, värme, trygghet och mat tillgodosedda
  • hålla ihop familjer
  • ge stöd till barn och ungdomar
  • underlätta för anhöriga att komma i kontakt med drabbade
  • ge stöd och information till närstående
  • verka i det akuta skedet i väntan på att ordinarie resurser tar över

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window