Vill du bli god man åt en medmänniska?

Vill du göra skillnad för en medmänniska? Ansök om att bli god man!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den som har svårt att bevaka sina rättigheter, hålla koll på ekonomin och ha kontakt med myndigheter kan ha behov av en god man eller förvaltare. I Sverige ska alla ha samma rätt oberoende av förmåga. Att hjälpa någon som på grund av exempelvis demens, ålderssvaghet, psykisk sjukdom eller funktionshinder är därför ett viktigt uppdrag.

För den som ställer upp som god man eller förvaltare handlar det om att hjälpa en medmänniska. Målet med ditt uppdrag är att skapa en så bra livskvalitet som möjligt för din huvudman.

För att kunna utföra uppdraget som god man eller förvaltare krävs att du är ärlig, noggrann och lämplig som person.

Om du är intresserad av att ställa upp som god man eller förvaltare är det viktigt att du inte finns med i Kronofogdens register eller Polisens belastningsregister, vilket kontrolleras. Överförmyndarnämnden kan även göra andra kontroller. Formellt utses gode män och förvaltare av tingsrätten efter Överförmyndarnämndens förslag.

Vill du göra skillnad för en medmänniska? Ansök om att bli god man/förvaltare.

Du får utbildning

Överförmyndarnämnden erbjuder en grundutbildning för gode män som varar i cirka tre timmar och en utbildning i ekonomi för gode män som varar i cirka tre timmar. Utbildningarna är obligatoriska.

Välkommen med din ansökan!

Ansök om att bli god man här!

Exempel på uppgifter som en god man/förvaltare utför

  • Bevaka att huvudmannen får nödvändig vård och omsorg.
  • Hålla kontakt med hemtjänst och vårdpersonal.
  • Betala hushållsräkningar, eventuellt tillsammans med huvudmannen.
  • Upprätta en budget.
  • Ordna skuldsanering, göra upp avbetalningsplaner för skulder m.m.
  • Ansöka om bostadstillägg, handikappersättning, försörjningsstöd, fondmedel etc.
  • Deklarera.
  • Företräda huvudmannen vid boutredning och arvskifte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window