Var mycket försiktig vid grillning och eldning!

Det är just nu väldigt torrt. Räddningstjänsten Syd avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark. Om du ändå eldar eller grillar måste du vara mycket försiktig.

Använd fasta grillplatser som är byggda för att minska risken för brandspridning, till exempelvis iordningställda grillplatser.

Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grillar på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten och håll den på avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud här på Eslövs kommuns webbsida och kommunens Facebook.

Här kan du följa prognosen för gräs- och skogsbränder

Du hittar även information hos Räddningstjänsten Syd och på webbplatsen Din säkerhet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window