Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne – även på egen tomt

Sedan den 25 juli klockan 16.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar all form av eldning och grillning, även trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Beslutet har tagits Länsstyrelsen Skåne efter uppmaning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window