Eldningsförbud

Det är mycket torrt i markerna och stor risk för antändning och brandspridning i skog och mark och därmed förbud mot eldning utomhus. Förbudet gäller tills vidare. Var rädd om dig!

Så gör du med sinande dricksvattenbrunn

Det fina vädret med uteblivet regn får konsekvenser med torka som följd. För tillfället råder ingen akut vattenbrist i Eslövs kommun, men hushåll med egen brunn kan få problem.

Om du får ditt drickvatten från egen brunn och denna har sinat eller håller på att sina, kan du vända dig till Kontaktcenter via kontaktcenter@eslov.se eller 0413-620 00 så får du information om vad du ska göra.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.